Vi utvider supportavdelingen!

For å håndtere en stadig økende kundeportefølje, søker vi nå etter flere medarbeidere til vår supportavdeling.

Bor du i Trondheimsområdet og søker deg nye utfordringer innenfor treningssenter-bransjen, oppfordrer vi deg til å søke.

Søk her!

Versjonsnotat 2.1.1.7 og 2.1.1.8

Versjon 2.1.1.7 og 2.1.1.8 er nå live.
En mindre oppdatering denne uken, men mye godt kommer fortløpende.
Denne oppdateringen består blant annet av følgende rettelser som er ønsket:

Shop: Ansattpris-funksjonen er nå klar til bruk.
Medlemsbesøk: Besøk fra iBookingterminaler vises nå i listen samme dag som de oppstår, ikke bare bakover i tid.
Kontrakter: Totalprisen på kontrakter er nå utregnet korrekt i alle tilfeller.

Versjonsnotater 2.1.1.5 og 2.1.1.6

Versjon 2.1.1.5 og 2.1.1.6 er rullet ut til alle våre kunder.
Denne oppdateringen inneholder nye hastighetsforbedringer på Ressursbooking samt tilrettelegging for en svært etterlengtet funksjon på Gruppetimebooking. I tillegg har vi naturligvis rettet noen småfeil som var helt unødvendige å ha med videre.

Shop: Ryddet opp i ulike betalingsmåter som kan benyttes, slik at bare aktuelle betalingsmåter vises i ulike situasjoner.
Dagsoppgjør: Oppdatering på dagsoppgjør som fikser problemet enkelte har hatt med å gjennomføre dagsoppgjør.
Gruppetimer: Vi har tilrettelagt for endre gruppetimetype og dato for time direkte i gruppetimer uten at dette oppretter nye timer i iBooking som medlemmene må flyttes til. Det vil informeres straks dette er tatt i bruk.
Kontrakt: Det gis nå bedre informasjon om at kunde er under 18 år, som da forklarer hvorfor ikke alle kontraktsmaler vises hvis personen ikke har en foresatt.
Ressursbooking: Nye forbedringer på hastighet og visninger.
Diverse: Flere oppdateringer på rettskriving, kolonner og visning i Exceline. Hovedsakelig de viktigste bildene i denne versjonen (medlemsliste, kundekort, kontrakt, ordre og faktura)

Versjonsnotater 2.1.1.4

Versjon 2.1.1.4 er rullet ut til alle våre kunder.
Denne versjonen inneholder vesentlige hastighetsforbedringer på Ressursbooking samt en del gode forbedringer på Gruppetimebooking.
I tillegg har vi naturligvis rettet noen småfeil som var helt unødvendige å ha med videre.

Gruppetime: I Sesong får du nå slette timer som ikke har startet.
Gruppetimetyper: Sorteringen er nå logisk, og viser som standard de aktive timetypene.
Gruppetimetyper: Her er visningen forbedret, søkefeltene optimalisert og hastigheten langt bedre.
Gruppetimer: Nå kan du legge til flere instruktører og ressurser (saler/baner) på timene du setter opp.
Ressursbooking: En vesentlig hastighetsforbedring slik at du ikke blir forsinket i hverdagen.
Gruppekontrakt: Medlemmer som er fjernet fra gruppekontrakter slipper nå å ha dette hengende ved seg.
Kontrakt: Periodeangivelsen på første ordre er nå korrekt ved rest + mnd.
Avvikslogg: Vi viser som standard siste 90 dager.

Driftstatus hos VISA og Mastercard.

Det er rapportert inn feil ved innbetalinger med VISA og Mastercard, Søndag 09.02. Klokken 12:00

Feilen oppleves ved at medlemmer ikke får betalt på bankterminal pga «Tekniske feil hos kortutsteder».

Dette skyldes at en datasentral eller flere er ute av drift hos Visa og Mastercards systemer.

Feilen gjelder i både Norge og Sverige.

Det er uklart når deres løsning er oppe i drift igjen.

 

Leveringstid på Adgangstegn

Som kjent fra nyhetene har koronavirus (coronavirus) forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i Kina. Dette påvirker også våre underleverandører i form av karantener på havner og andre logistikkutfordringer i Kina.

Som en direkte konsekvens av dette kan det bli lengre leveringstid på adgangstegn. Pr i dag har vår leverandør dekning på alle mottatte ordre. Men usikkerheten med leveranser fremover, kan påvirke leveringstiden.

Men, det er fortsatt mulig å bestille adgangstegn. Hvis din bestilling blir rammet, vil du motta beskjed.

Versjonsnotater 2.1.1.3

Versjon 2.1.1.3 inneholder backend endringer for økt stabilitet i Shop-funksjon.

Ingen endringer i brukergrensesnitt.

Versjonsnotater 2.1.1.2

Versjon 2.1.1.2 inneholder backend endringer for økt stabilitet i Shop-funksjon.

Ingen endringer i brukergrensesnitt.

Versjonsnotater 2.1.1.1

2.1.1.1 – Patch Notes

Trykk her for å lese de siste endringer på versjon 2.1.1.1

 

 

HT-839 – Shop: Gavekort, det er nå mulig å selge flere gavekort i samme transaksjon.
HT-1039 – Shop: Problem der kvittering kom ut i 0,- er fikset. Problemet her var bruk av & tegn i artikkelnavn.
HT-1069 – Betaling: Betalinger av ordre flyttet forfall tilbake i tid, er nå rettet. Eksempelvis betyr det at ordre med forfall 20. ville fått 19. som forfall etter betaling ble registrert.
HT-1071 – Kontrakt: Sluttdato på tidligere kontrakter er igjen mulig å redigere. Dato kan settes helt opp til startdato på nyeste kontrakt.
HT-1076 – Sponsing: Får igjen lagt til medlemmer som skal sponses fra sponsor sitt kundekort (Under ‘Sponsing’ og ‘Medlemmer med Sponsor’).
HT-1085 – Ressursbooking: Kan igjen velge artikkel for trekk av klipp fra gyldig kontrakt (PT, Squash o.l.)
HT-1088 – Besøk: Manuel registrering av besøk fra kundekort der kunden har gyldig kontrakt fungerer igjen som normalt.
HT-1081 – Gruppetimer: Det er igjen mulig å legge til/endre instruktør i Gruppetimer og Sesonger.

Versjonsnotater 2.1.0.14

Trykk her for å lese om de siste endringene i Exceline

 

 

Versjon 2.1.0.14

HT-772 – Shop: VIPPS er lagt til på dagsoppgjør som betyr at dette er synlig på lik linje med andre betalingsmåter ved å trykke på knappen «Dagsoppgjør» i Shop.

HT-844 – Shop: Akontobetaling via kundekort og Shop fungerer igjen som normalt.

HT-920 – Kontrakter: Kunder under 18 år kan registreres på kontantavtaler uten foresatt tilknyttet. Det er fortsatt krav om foresatt om det skal inngås AvtaleGiro-kontrakt.

HT-1025 – Kontraktsmal: Det er ikke mulig å legge til et høyere antall ordre under «Månedlig avgift» enn hva som er under «Malinnstillingene». Dette gjelder da i selve oppsettet av kontraktsmal og ikke på kontrakten til et medlem.

HT-1038 – Shop: Ikke mulig å gjøre salg med betalingstype «Forhåndsbetalt» om saldo er 0,-

HT-1040 – Shop: Kune som ikke tilhører aktuell avdeling kan ikke få registrert sine kjøp i Shop på sitt kundekort. Disse salgene må registreres på «Default Customer» som igjen betyr at man ikke velger kunde i shop.

HT-1028 – Shop: Det er ikke mulig å gjøre salg av en vare dersom varelager står i 0 eller er høyere enn antall varer registrert på lager. Dette gjelder kun varer haket av for «Lagervare»

HT-1034 – SMS: Bug knyttet til bruk av æ, ø og å i SMS fra kundekort er utbedret

HT-1043 – Varer: Oppdatering av Varelager fungerer igjen slik det skal..

HT-1051 – Betalingstyper: Mulighet for å endre beløp som betales ved bruk av betalingstyper OCR, Melding bank, Innfordring

HT-1048 – Betalingstyper: Betalingstyper som har datofelt (Melding bank, OCR, Innfordring) blir nå oppdatert med korrekt dato under fakturadetaljer. Tidligere har problemet vært at den setter dagens dato uavhengig av hvilken dato som settes.

HT-541 – Kundekort: Opplasting av bilde er nå mulig.

HT-682 – Kontrakt: Feilmelding på feil sluttdato endret fra teknisk tekst til «Sluttdato må være etter startdato» hvis man setter sluttdato før startdato.

HT-894 – Kundekort: Snarveien til foresatt gir nå korrekt info.

HT-910 – Shop: Byttet ut flyttbare bokser på Betalingstype, Betalingsmåter og Betalingsliste i Shop. Oppdatert design som også gjør flyten bedre.

HT-931 – Shop: Ved ikke integrert terminal forsvinner «Bankterminal» som standardvalg, er nå fikset.

HT-971 – Kommunikasjonslogg: Feil i datoformat som påvirket visning av sendte SMS/E-post er fikset. Alle SMS/E-post vises nå i lista.

HT-977 – Shop: Bunnlinje alltid synlig samt oppdatering på farger

HT-986 – Oppsett: Innstilling for «Edit remaining punches” (funksjon for om man kan endre på gjenværende klipp eller ikke) er rettet opp

HT-600 – Medlemsliste: Medlemstall – Hadde tidligere en feil i visning på «Aktive», «Inaktive» og «Alle» som nå er rettet

HT- 636 – Medlemsliste: Medlemstall – «Alle» viser nå medlemstallet totalt for avdelingene brukeren har tilgang til, ikke hele databasen

HT-888 – Innmelding: Endring slik at nye medlemmer fra iBooking får Norge som standard land og ikke ‘NULL’ verdi

HT-929 – Fakturaprint: Fikset slik at feltet «tekst» under ordredetaljer blir med på fakturaprint. Dette feltet har som standard periode som er inkludert om kontrakten er haket av for «Fakturadetaljer»

HT-939 – Shop: Bedre synlighet på om alt er ok i Shop. Varsling på eventuell feil som må rettes før salg fungerer.

HT-963 – Kundekort: Mulig å legge til flere medlemmer i samme operasjon under «Familie» og «Tilhører» uten å måtte lagre imellom

HT-969 – Kundekort: Duplikat mobilnummer vises «MemberID» og ikke «Kundenummer» er nå rettet

HT-976 – Gruppetimer: Det har vært to av søndag tilgjengelig og den ene har fungert. Fikset til at det igjen er 7 dager i uken.