Online EDB AS er et programvarefirma som ble etablert i 1989 og som holder til i Trondheim.

Idéen til Exceline kom tilbake i 1990 da vi fikk i oppdrag å utvikle et bookingsystem for squashsenter. Underveis i prosessen oppdaget vi et behov i markedet, og satte i gang utviklingen av et medlemssystem for treningssenterbransjen. Første utgave ble levert i 1991, og siden har vi vokst til å bli markedsleder i Norge med over 400 aktive lisenser.

For tiden er vi 10 ansatte som gjør vårt beste for ikke bare å gi god kundeservice på produktet vårt, men også rådgiving om drift av senteret.

Exceline ble utviklet med tanke på at det skulle være et hjelpemiddel for adgangskontroll og for å forenkle administrasjonen av treningssenteret. De som solgte kontrakter skulle legge informasjonen direkte inn i systemet slik at de nødvendige dokumentene kunne skrives ut uten først å fylle ut håndskrevne kontrakter. I dag har vi videreført dette slik at medlemmene selv kan gjøre denne jobben på internett. Registreringsprosessen er fokusert mot AvtaleGiro-kontrakter, dette gir en jevn likviditet og en høyere gjenkjøpsgrad enn kontantkontrakter.

Det har gjennom hele utviklingen vært et mål at Exceline skal kunne brukes som dokumentasjon på avtaler og gjøremål i forhold til kundene. På den måten unngår senteret bruk av gule lapper, og kan se til at kundene får den oppfølgingen de bør få. Kundeoppfølging er tradisjonelt en av de oppgavene som krever mest ressurser, og vi har derfor laget mange smarte løsninger som forenkler denne jobben. Ved å legge inn all informasjon om kunder, avtaler og bookinger i Exceline vil denne informasjonen være tilgjengelig fra alle arbeidsstasjoner.

På grunn av bransjens utvikling og økt krav til effektivitet og inntjening, har vi siden 2011 hatt et team på 15 som har jobbet med utviklingen av en helt ny generasjon Exceline. Her flytter vi lagring av informasjon opp i skyen, og inn i en ny hverdag for senterets personale. Samtidig gjør vi store forbedringer på brukergrensesnitt og arbeidsflyt, alt for å lage et enklere system for brukerne.

Dette systemet bygger på nyeste teknologi, og muliggjør integrasjoner med det meste av eksterne systemer. Dermed vil regnskap, adgangskontroll, treningsprogram og andre funksjoner som bransjen allerede benytter kunne integreres direkte med Exceline.

Rune Reitan
Daglig leder

Remy Olsen
IT-Konsulent

Frank Olsen
IT-Konsulent

Øyvind Tranøy
Salgssjef

Håvar Weisser
IT-Konsulent

Kristian Holmstrøm
Utvikler

Daniel Aaker
Salgskonsulent

Kjell Arne Schanke
IT-Konsulent

Martin Tømmerås
Utvikler