Versjonsnotater 2.1.0.14

Trykk her for å lese om de siste endringene i Exceline

 

 

Versjon 2.1.0.14

HT-772 – Shop: VIPPS er lagt til på dagsoppgjør som betyr at dette er synlig på lik linje med andre betalingsmåter ved å trykke på knappen «Dagsoppgjør» i Shop.

HT-844 – Shop: Akontobetaling via kundekort og Shop fungerer igjen som normalt.

HT-920 – Kontrakter: Kunder under 18 år kan registreres på kontantavtaler uten foresatt tilknyttet. Det er fortsatt krav om foresatt om det skal inngås AvtaleGiro-kontrakt.

HT-1025 – Kontraktsmal: Det er ikke mulig å legge til et høyere antall ordre under «Månedlig avgift» enn hva som er under «Malinnstillingene». Dette gjelder da i selve oppsettet av kontraktsmal og ikke på kontrakten til et medlem.

HT-1038 – Shop: Ikke mulig å gjøre salg med betalingstype «Forhåndsbetalt» om saldo er 0,-

HT-1040 – Shop: Kune som ikke tilhører aktuell avdeling kan ikke få registrert sine kjøp i Shop på sitt kundekort. Disse salgene må registreres på «Default Customer» som igjen betyr at man ikke velger kunde i shop.

HT-1028 – Shop: Det er ikke mulig å gjøre salg av en vare dersom varelager står i 0 eller er høyere enn antall varer registrert på lager. Dette gjelder kun varer haket av for «Lagervare»

HT-1034 – SMS: Bug knyttet til bruk av æ, ø og å i SMS fra kundekort er utbedret

HT-1043 – Varer: Oppdatering av Varelager fungerer igjen slik det skal..

HT-1051 – Betalingstyper: Mulighet for å endre beløp som betales ved bruk av betalingstyper OCR, Melding bank, Innfordring

HT-1048 – Betalingstyper: Betalingstyper som har datofelt (Melding bank, OCR, Innfordring) blir nå oppdatert med korrekt dato under fakturadetaljer. Tidligere har problemet vært at den setter dagens dato uavhengig av hvilken dato som settes.

HT-541 – Kundekort: Opplasting av bilde er nå mulig.

HT-682 – Kontrakt: Feilmelding på feil sluttdato endret fra teknisk tekst til «Sluttdato må være etter startdato» hvis man setter sluttdato før startdato.

HT-894 – Kundekort: Snarveien til foresatt gir nå korrekt info.

HT-910 – Shop: Byttet ut flyttbare bokser på Betalingstype, Betalingsmåter og Betalingsliste i Shop. Oppdatert design som også gjør flyten bedre.

HT-931 – Shop: Ved ikke integrert terminal forsvinner «Bankterminal» som standardvalg, er nå fikset.

HT-971 – Kommunikasjonslogg: Feil i datoformat som påvirket visning av sendte SMS/E-post er fikset. Alle SMS/E-post vises nå i lista.

HT-977 – Shop: Bunnlinje alltid synlig samt oppdatering på farger

HT-986 – Oppsett: Innstilling for «Edit remaining punches” (funksjon for om man kan endre på gjenværende klipp eller ikke) er rettet opp

HT-600 – Medlemsliste: Medlemstall – Hadde tidligere en feil i visning på «Aktive», «Inaktive» og «Alle» som nå er rettet

HT- 636 – Medlemsliste: Medlemstall – «Alle» viser nå medlemstallet totalt for avdelingene brukeren har tilgang til, ikke hele databasen

HT-888 – Innmelding: Endring slik at nye medlemmer fra iBooking får Norge som standard land og ikke ‘NULL’ verdi

HT-929 – Fakturaprint: Fikset slik at feltet «tekst» under ordredetaljer blir med på fakturaprint. Dette feltet har som standard periode som er inkludert om kontrakten er haket av for «Fakturadetaljer»

HT-939 – Shop: Bedre synlighet på om alt er ok i Shop. Varsling på eventuell feil som må rettes før salg fungerer.

HT-963 – Kundekort: Mulig å legge til flere medlemmer i samme operasjon under «Familie» og «Tilhører» uten å måtte lagre imellom

HT-969 – Kundekort: Duplikat mobilnummer vises «MemberID» og ikke «Kundenummer» er nå rettet

HT-976 – Gruppetimer: Det har vært to av søndag tilgjengelig og den ene har fungert. Fikset til at det igjen er 7 dager i uken.