Versjonsnotater 2.1.1.2

Versjon 2.1.1.2 inneholder backend endringer for økt stabilitet i Shop-funksjon.

Ingen endringer i brukergrensesnitt.