Versjonsnotater 2.1.1.3

Versjon 2.1.1.3 inneholder backend endringer for økt stabilitet i Shop-funksjon.

Ingen endringer i brukergrensesnitt.