Versjonsnotater 2.1.1.5 og 2.1.1.6

Versjon 2.1.1.5 og 2.1.1.6 er rullet ut til alle våre kunder.
Denne oppdateringen inneholder nye hastighetsforbedringer på Ressursbooking samt tilrettelegging for en svært etterlengtet funksjon på Gruppetimebooking. I tillegg har vi naturligvis rettet noen småfeil som var helt unødvendige å ha med videre.

Shop: Ryddet opp i ulike betalingsmåter som kan benyttes, slik at bare aktuelle betalingsmåter vises i ulike situasjoner.
Dagsoppgjør: Oppdatering på dagsoppgjør som fikser problemet enkelte har hatt med å gjennomføre dagsoppgjør.
Gruppetimer: Vi har tilrettelagt for endre gruppetimetype og dato for time direkte i gruppetimer uten at dette oppretter nye timer i iBooking som medlemmene må flyttes til. Det vil informeres straks dette er tatt i bruk.
Kontrakt: Det gis nå bedre informasjon om at kunde er under 18 år, som da forklarer hvorfor ikke alle kontraktsmaler vises hvis personen ikke har en foresatt.
Ressursbooking: Nye forbedringer på hastighet og visninger.
Diverse: Flere oppdateringer på rettskriving, kolonner og visning i Exceline. Hovedsakelig de viktigste bildene i denne versjonen (medlemsliste, kundekort, kontrakt, ordre og faktura)