Nyhetsoppdatering fra Exceline

Torsdag 12. mars fikk vi på kort tid snakket med i overkant av 400 av våre kunder. Ved å mobilisere mange av våre ansatte til arbeid langt utover kvelden ble «vår del» av treningssenter-Norge effektivt nedstengt etter pålegg fra myndighetene.

Vi har alltid hatt et mål om å levere god og personlig bistand, enten det handler om systemtekniske spørsmål eller mer generell rådgivning. Dette ønsker vi også fortsette med gjennom denne unormale situasjonen som vi alle er en del av.

Vi i Exceline vil jobbe med å finne gode løsninger på de problemstillingene som måtte oppstå.
Det utvikles i disse dager løsninger for «massefrysning» av medlemmer, endrede trekksummer og lignende, basert på ønsker fra våre kunder. I denne situasjonen har vi valgt å tilby vårt ekstraarbeid uten tilleggskostnader – dette er et av våre bidrag til bransjen i situasjonen som råder.

Sett fra vår side velger nå de fleste treningssenter å kompensere medlemmene med ekstra treningsperiode tilsvarende stengte dager ved kontraktens slutt, altså ved en oppsigelse.

Exceline lanserer egen betalingsløsning – ExcePay

Benytt tiden nå til å se på muligheten for mer effektiv drift for fremtiden.
Ny betalingsløsning og oppfølging av utestående i Exceline inneholder blant annet følgende fordeler:

 • Færre leverandører å forholde seg til, alt under ett tak.
 • Få status på fakturautsendelse og inkassosak direkte i Exceline.
 • Medlemmet mottar samme faktura som du ser i ditt system – med din logo.
Løsningen integreres mot Remind, «vårt eget» inkassoselskap med treningssentermedlemmer som eneste fokusområde.
 • Mindre fokus på rettslig innfordring og mer fokus på medlemstilpasset betalingsplan.
 • Saksbehandlere som sitter med god Exceline-kompetanse og full innsikt i medlemmets betalingshistorikk.
 • Grunnpilaren i vår dialog er å bevare medlemskapet, samt tilpasse betaling til evne og behov hos medlemmet.

Vi skjønner at den tiden vi er i nå kan være krevende både for medlemmer og ikke minst for Treningssentrene. Vår rolle som systemleverandør blir å hjelpe dere til å optimalisere driften slik at dere står bedre rustet til å ta fatt på tiden som kommer når hjulene skal i gang igjen.

Send oss en mail her ved interesse eller ring Andre Saxegaard på telefon 41049393.

Siste jurdiske info fra Virke Trening

Bransjeorganisasjonen Virke Trening har jobbet iherdig for bransjen i denne situasjonen, og vi oppsummerer noen av de juridiske vurderingene her. Vi anbefaler alle som ikke er medlemmer av Virke Trening til å vurdere dette. De legger ned en fantastisk innsats for å styrke rammevilkår for bransjen, både i krise og normalsituasjon.

Har kunden krav på pause og refusjon av medlemsavgift når sentrene er nedstengt?

Pålegg fra myndighetene om å stenge er en force majeure situasjon. Så lenge pålegget varer er det ansvarsfrihet og det kan argumenteres for følgende løsninger juridisk:

 • Trekk for medlemsavgift som allerede er gjort for mars kan opprettholdes, skulle det komme reaksjoner på dette, kan det tas i etterkant/når det evt kommer
 • Trekk for medlemsavgift for april kan gjøres som planlagt, skulle det komme reaksjoner på dette, kan det tas i etterkant/når det evt kommer
 • Hvis man ønsker det, kan man samtidig opplyse om at medlemskapet kan settes på pause eller fryses.
 • Alle medlemmer som ønsker pause/eller frys har trolig krav på det, med grunnlag i force majeure.
 • Hvert senter avgjør selv om de vil vente til medlemmene tar kontakt, eller om de proaktivt vil gå ut med det
 • Vi tror mange kunder ønsker å bidra til at treningssentrene overlever denne utfordrende tiden. Å appellere til nasjonal dugnadsånd overfor kundene kan være et godt tips i møte med kundene.

Kan jeg organisere treningen utendørstrening når senteret er stengt?

 • Overordnet, vil vi råde våre medlemmer til å ikke invitere til trening utendørs, heller ikke i mindre grupper
 • Samtidig som treningssentrene fikk pålegg om å stenge ble også idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs pålagt å stenge
 • Poenget med nedstenging av sentrene, og annen aktivitet, er nettopp å hindre kontakt og at mennesker er tett på hverandre. Det skal respekteres.

Hilsen alle oss i Exceline-teamet 🙂