Tiltak mot COVID-19 hos ditt treningssenter.

Det er mye informasjon fra myndigheter og presse i disse dager om COVID-19 viruset (coronaviruset).

Er du usikker på hvilke tiltak du ønsker å sette igang på ditt senter, anbefaler vi at du setter deg inn i folkehelseinstituttet sine nettsider: 

Her er noen generelle råd:

  1. Opplys godt om håndhygiene og viktigheten av å tørke ned maskinene etter bruk.
  2. Heng opp rådene fra Folkehelseinstituttet sine nettsider ved inngangspartiet og ved drikkestasjoner.
  3. Unngå håndhilsing og klemming.  Vurder tiltak for hyppigere vask på senteret.
  4. COVID-19 smitter hovedsakelig gjennom kontakt og dråpesmitte. Få medlemmene til å bruke håndduk for å forhindre dråpesmitte på maskiner og utstyr.
  5. Vurder deltakerantall på gruppetimer i forhold til størrelsen på treningssalen. Enkelte kommuner innfører nå tiltak på hvor tett mennesker skal oppholde seg.
  6. Gruppetimer og PT-timer kan gjennomføres elektronisk, f.eks via streaming eller video.
  7. Hvis noen av dine ansatte opplever symptomer eller har vært i utsatte områder de siste 14 dager, bør de holdes hjemme.
  8. Informer kunder i risikogrupper og eventuelt avlyse gruppetrening for eldre. Risikogruppene defineres som: Eldre personer (>65 år), Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon),Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.  
  9. Bruk deres vante kanaler for informasjonsflyt (Facebook, SMS, Instagram, nettside etc) for utsending av informasjon om gruppetimer og åpningstider.
  10. Husk at det finnes muligheten for Frys av medlemskap, og medlemmer som ikke ønsker å trene i denne perioden, kan fryse medlemskapet sitt.

Har du spørsmål om frys eller endring av åpningstider, ta kontakt på telefon 73 96 25 29 eller support@exceline.no