Versjonsnotat 2.1.1.7 og 2.1.1.8

Versjon 2.1.1.7 og 2.1.1.8 er nå live.
En mindre oppdatering denne uken, men mye godt kommer fortløpende.
Denne oppdateringen består blant annet av følgende rettelser som er ønsket:

Shop: Ansattpris-funksjonen er nå klar til bruk.
Medlemsbesøk: Besøk fra iBookingterminaler vises nå i listen samme dag som de oppstår, ikke bare bakover i tid.
Kontrakter: Totalprisen på kontrakter er nå utregnet korrekt i alle tilfeller.

Versjonsnotater 2.1.1.5 og 2.1.1.6

Versjon 2.1.1.5 og 2.1.1.6 er rullet ut til alle våre kunder.
Denne oppdateringen inneholder nye hastighetsforbedringer på Ressursbooking samt tilrettelegging for en svært etterlengtet funksjon på Gruppetimebooking. I tillegg har vi naturligvis rettet noen småfeil som var helt unødvendige å ha med videre.

Shop: Ryddet opp i ulike betalingsmåter som kan benyttes, slik at bare aktuelle betalingsmåter vises i ulike situasjoner.
Dagsoppgjør: Oppdatering på dagsoppgjør som fikser problemet enkelte har hatt med å gjennomføre dagsoppgjør.
Gruppetimer: Vi har tilrettelagt for endre gruppetimetype og dato for time direkte i gruppetimer uten at dette oppretter nye timer i iBooking som medlemmene må flyttes til. Det vil informeres straks dette er tatt i bruk.
Kontrakt: Det gis nå bedre informasjon om at kunde er under 18 år, som da forklarer hvorfor ikke alle kontraktsmaler vises hvis personen ikke har en foresatt.
Ressursbooking: Nye forbedringer på hastighet og visninger.
Diverse: Flere oppdateringer på rettskriving, kolonner og visning i Exceline. Hovedsakelig de viktigste bildene i denne versjonen (medlemsliste, kundekort, kontrakt, ordre og faktura)

Versjonsnotater 2.1.1.4

Versjon 2.1.1.4 er rullet ut til alle våre kunder.
Denne versjonen inneholder vesentlige hastighetsforbedringer på Ressursbooking samt en del gode forbedringer på Gruppetimebooking.
I tillegg har vi naturligvis rettet noen småfeil som var helt unødvendige å ha med videre.

Gruppetime: I Sesong får du nå slette timer som ikke har startet.
Gruppetimetyper: Sorteringen er nå logisk, og viser som standard de aktive timetypene.
Gruppetimetyper: Her er visningen forbedret, søkefeltene optimalisert og hastigheten langt bedre.
Gruppetimer: Nå kan du legge til flere instruktører og ressurser (saler/baner) på timene du setter opp.
Ressursbooking: En vesentlig hastighetsforbedring slik at du ikke blir forsinket i hverdagen.
Gruppekontrakt: Medlemmer som er fjernet fra gruppekontrakter slipper nå å ha dette hengende ved seg.
Kontrakt: Periodeangivelsen på første ordre er nå korrekt ved rest + mnd.
Avvikslogg: Vi viser som standard siste 90 dager.

Driftstatus hos VISA og Mastercard.

Det er rapportert inn feil ved innbetalinger med VISA og Mastercard, Søndag 09.02. Klokken 12:00

Feilen oppleves ved at medlemmer ikke får betalt på bankterminal pga «Tekniske feil hos kortutsteder».

Dette skyldes at en datasentral eller flere er ute av drift hos Visa og Mastercards systemer.

Feilen gjelder i både Norge og Sverige.

Det er uklart når deres løsning er oppe i drift igjen.

 

Leveringstid på Adgangstegn

Som kjent fra nyhetene har koronavirus (coronavirus) forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i Kina. Dette påvirker også våre underleverandører i form av karantener på havner og andre logistikkutfordringer i Kina.

Som en direkte konsekvens av dette kan det bli lengre leveringstid på adgangstegn. Pr i dag har vår leverandør dekning på alle mottatte ordre. Men usikkerheten med leveranser fremover, kan påvirke leveringstiden.

Men, det er fortsatt mulig å bestille adgangstegn. Hvis din bestilling blir rammet, vil du motta beskjed.