Vi sponser Virke Trening

Som Norges største leverandør av medlemssystem for treningssenter synes vi det er viktig å være en del av bransjefellesskapet.
Vi har derfor valgt å inngå et samarbeid med Virke Trening, i form av en samarbeidsavtale.

«Virke Trenings oppdrag er å samle bransjen for derigjennom å bidra til økt profesjonalisering. I tillegg til å gi medlemsservice og rådgiving, tilrettelegger vi for møteplasser og nettverk for kompetanseutvikling og erfaringsdeling.Våre viktigste strategiske satsingsområder er for tiden knyttet til antidopingarbeid, økt kompetanse i bransjen og fjerning av hindringer for økt fysisk aktivitet og trening. Et eksempel på de, er arbeidet med å få fjerne skatt på trening betalt av arbeidsgiver. Statistikk og dokumentasjon er et annet viktig område. Hvert år utarbeider vi en bransjerapport som viser utvikling og status i bransjen i Norge.»

Les mer om virke her

 Vi gleder oss til et godt samarbeid i årene som kommer!