Bistand til Koronakompensasjon

Trenger du bistand til å sette inn A-kontobalanse eller oppdatere "Dager til gode" på betalende medlemmer i koronaperioden. Fyller du ut dette skjemaet.
Fyll inn A-kontobalanse eller en annen mengde dager tilgode.