Armbånd og nøkkelringer!

Gode alternativer til de vanlige medlemskortene.

De siste årene har det kommet mye nytt når det gjelder medlemskort til adgangskontroll.
Det mest interessante er mulighetene MiFareteknologien gir.

MiFare baserer seg på en chip som trådløst leses av når kortet kommer i nærhet av leser.
Med denne løsningen unngår man problemet med medlemmer som trekker kortet feil vei.
Dette hindrer slitasje på både kort og leser, og gir i tillegg muligeter som armbånd og nøkkelring.
Dette er gode produkter for ekstra fortjeneste og mange finansierer kortutskiftning med salg av armbånd og nøkkelringer.

Produktene støttes av dørstyringsløsningen ASSA ARX fra Trioving som er integrert med Exceline.
Dette er en høyst pålitelig dørstyring som brukes av blant andre Forsvaret, NTNU og flere Excelinekunder.

Vi har referansekunder som har gått igjennom overgang til ARX og kan gi førstehånds informasjon om overgangen.

Under ligger eksempler på armbånd og nøkkelringer levert av oss.