Bli med på årets seminar i treningssenterbransjen!

Remind med Exceline, iBooking og ExorLive ønsker vi å invitere til årets happening!
Vi har lenge sett behovet for et seminar som fokuserer på optimal drift av sentrene.
Arrangementet vil by på faglig påfyll, møte med kollegaer og gode samtaler. Vi ønsker at seminaret skal bli en årlig arena der man kan utveksle erfaringer samtidig som man kan ta med seg nye erfaringer tilbake til sin arbeidsplass.
Seminaret passer for ledere og mellomledere i bransjen som ønsker å lære mer om senterdrift. Programmet vil fokuseres rundt effektiv og lønnsom drift av treningssenter.

Les mer her.