Beredskapsplan ved eventuell ny nedstenging.

Etter en positiv sommer og høst med gjenåpning for de aller fleste av oss, kommer vintermånedene med usikkerhet fremover.

i perioden fra 15. juni har vi måttet stenge ned en rekke senter i smittutsatte kommuner rundt om i landet. Det har heldigvis vært for kortere perioder så langt.

Vi opplever at den største usikkerheten er knyttet til hvilke tiltak som settes i gang i hvert enkelt kommunetilfelle. Der hvor Indre Østfold kommune stengte ned treningssentre fullstendig, stenger nå kommunene rundt Mjøsa ned for medlemmer under 25 år. Varigheten på nedstenging er heller ikke konsekvent i tilfellene som har dukket opp så langt.

For å kunne bistå på en effektiv måte med nedstenging av adgangskontroll eller begrensning av enkelte kundegrupper har vi laget følgende skjema som vi må  motta henvendelsene gjennom. Henvendelser om nedstenging over telefon vil ikke bli behandlet. Dette gjøres for å sikre din og vår dokumentasjon på ønskede endringer.

MERK: VI VIL IKKE GJØRE ENDRINGER PÅ AVTALEGIROTREKK MED MINDRE DETTE SPESIFISERES I HENVENDELSEN.

Inkluder avdelingsnavn.
Utdyp i kommentarfeltet
Beskriv hva ditt senter har fått pålegg om. Spesifiser medlemsgrupper eller tidsintervall. AVTALEGIROTREKK VIL IKKE BLI PÅVIRKET MED MINDRE DERE SPESIFISERER DETTE

Vi håper forøvrig at ingen trenger å benytte seg av dette skjemaet.

 

Exceline-teamet.